Mga Salitang Makasalungat at Magkasingkahulugan

Download Filipino practice sheets on antonyms and synonyms. Mga salitang magkasingkahulugan and magkasalungat, as well as salitang magkatunog are available on this page.

To go back to the lesson's page click here

Magkasingtunog Worksheet 1

Pagdugtungin ang mga salita na magkasingtunog sa kaliwa at kanan na hanay.

Magkasingkahulugan Worksheet 3

Bilugan ang mga salitang na kapareho ang kahulugan.

Magkasalungat Worksheet 2

Isulat ang ma kasalungat na salita sa patlang. Umisip ng dalawang salitang magkasalungat at gamitin ang mga ito sa pangungusap.

Magkasingkahulugan Worksheet

Isulat ang kasingkahulugan ng mga salita sa kahon.

Magkasingkahulugan Worksheet 4

Piliin ang tamang sagot. Hanapin ang salita na kapareho ang kahulugan.

Magkasingkahulugan Worksheet 2

Hanapin at pagdugtungin ang mga salitang makasingkahulugan sa kaliwa at kanan na hanay.

Magkasalungat Worksheet 1

Bilugan ang salita na kasalungat ng nasa kaliwang hanay.