top of page

Mga Salitang Magkasalungat at Magkasingkahulugan

Kahulugan ng mga salitang magkasalungat at magkasingkahulugan, halimbawa ng mga salitang magkasalungat at magkasingkahulugan, antonyms and synonyms in Filipino, antonyms and synonyms in Tagalog, magkasalungat at magkasingkahulugan worksheet, magkasalungat at magkasingkahulugan printables

Kahulugan ng mga salitang magkasalungat at magkasingkahulugan.


Ang mga salitang magkasalungat ay tinatawag na antonyms sa wikang Ingles. Ito ay ang mga salita na kabaligataran ang kahulugan. (These are words with opposite or contrasting meanings.)

Mga Halimbawa:

araw - gabi
malayo - malapit
malaki - maliit
tahimik - maingay
malinis - madumi

Ang mga salitang magkasingkahulugan ay tinatawag na synonyms sa wikang Ingles. Ito ay ang mga salita na KAPAREHO or KATULAD ang kahulugan. (These are words with the same meaning.)


Mga Halimbawa:

saya - ligaya
hapo - pagod
marikit - maganda
maliit - kapiranggot

Click here for FREE practice sheets 

Download and Print This Lesson

bottom of page