top of page

Magkasingtunog Worksheet 1

Pagdugtungin ang mga salita na magkasingtunog sa kaliwa at kanan na hanay.

Pagdugtungin ang mga salita na magkasingtunog sa kaliwa at kanan na hanay.

To download the file, click here:
To study and download the printable lesson, click here: 
bottom of page