top of page

Magkasalungat Worksheet 2

Isulat ang ma kasalungat na salita sa patlang. Umisip ng dalawang salitang magkasalungat at gamitin ang mga ito sa pangungusap.

Isulat ang ma kasalungat na salita sa patlang. Umisip ng dalawang salitang magkasalungat at gamitin ang mga ito sa pangungusap.

To download the file, click here:
To study and download the printable lesson, click here: 
bottom of page