top of page

Magkasalungat Worksheet 1

Bilugan ang salita na kasalungat ng nasa kaliwang hanay.

Bilugan ang salita na kasalungat ng nasa kaliwang hanay.

To download the file, click here:
To study and download the printable lesson, click here: 
bottom of page