top of page

Magkasingkahulugan Worksheet 4

Piliin ang tamang sagot. Hanapin ang salita na kapareho ang kahulugan.

Piliin ang tamang sagot. Hanapin ang salita na kapareho ang kahulugan.

To download the file, click here:
To study and download the printable lesson, click here: 
bottom of page