top of page

Pang-Uri Worksheets

Download pang-uri worksheets here to practice and assess your child's learning. 

Pang-uri

Pang-uri

Bilugan ang mga pang-uring ginamit sa pangungusap

Pang-uri

Pang-uri

Magensayo: Sumulat ng dalawang salitang naglalarawan sa mga bagay sa kalikasan.

Pang-uri: Pamilang o Panlarawan

Pang-uri: Pamilang o Panlarawan

Salungguhitan ang mga pang-uri sa pangungusap at tukuyin ang uri nito. Bilugan ang iyong sagot.

Pang-uri Worksheet 1

Pang-uri Worksheet 1

Sumulat ng mga salitang naglalarawan ng mga bagay sa patlang. Gamitin ang mga salitang ito sa pangungusap.

bottom of page