top of page

Pang-uri Worksheet 1

Pang-uri Worksheet 1

Sumulat ng mga salitang naglalarawan ng mga bagay sa patlang. Gamitin ang mga salitang ito sa pangungusap.

Click here to download file: 
bottom of page