top of page

Pang-uri: Pamilang o Panlarawan

Pang-uri: Pamilang o Panlarawan

Salungguhitan ang mga pang-uri sa pangungusap at tukuyin ang uri nito. Bilugan ang iyong sagot.

Click here to download file: 
bottom of page