Pang-uri

Pang-uri

Bilugan ang mga pang-uring ginamit sa pangungusap

Click here to download file: