Pang-Uri Worksheets

Download pang-uri worksheets here to practice and assess your child's learning. 

Pang-uri

Pang-uri

Bilugan ang mga pang-uring ginamit sa pangungusap

Pang-uri

Pang-uri

Magensayo: Sumulat ng dalawang salitang naglalarawan sa mga bagay sa kalikasan.