top of page

Pang-Uri Worksheets

Download pang-uri worksheets here to practice and assess your child's learning. 

Pang-uri

Pang-uri

Bilugan ang mga pang-uring ginamit sa pangungusap