top of page

Pantig Worksheets

Kahulugan ng Pantig:

 

Ano ang pantig? Ang pantig ay ay ang bawat bukas ng labi sa pagbigkas ng salita. -ang bawat pantig ay binubuo ng titik o kombinasyon ng mga titik.  Ito ay isang yunit ng pananalita ng tao na kadalasang naririnig bilang isang tunog.  Ito ay tinatawag na syllable sa wikang Ingles. 

For Other Lessons on Pantig, Click Here: Pagpapantig at Anyo ng Pantig

Anyo ng Pantig
Anyo ng Pantig

This multi-learning worksheet will ask the young learners to practice "pagpapanting" while reviewing the "klasters" in Filipino.

Anyo ng Pantig Worksheet
Anyo ng Pantig Worksheet

Isulat ang anyo ng pantig na bumubuo sa salitang may salangguhit.

Pantig Worksheet - Parte ng Mukha ng Tao
Pantig Worksheet - Parte ng Mukha ng Tao

Magensayo sa pag-pantig habang nagaaral ng parte ng mukha ng tao.

Pagpapantig Practice Sheet
Pagpapantig Practice Sheet

Pagpantigin ang mga ngalan ng mga hayop na nasa larawan at isulat ang bilang ng pantig sa kanan na hanay.

Pantig Worksheet
Pantig Worksheet

Mag-aral ng pantig. Bilugan ang tamang huling pantig at isulat sa patlang ang ngalan ng hayop sa bukid.

Pantig at Anyo ng Pantig
Pantig at Anyo ng Pantig

Ang mga sumusunod na bagay ay mga gamit natin sa paaralan. Bigkasin ng malakas ang ngalan ng nasa larawan at isulat ang nawawalang pantig sa patlang. Isulat sa huling hanay ang anyo ng pantig nito.

bottom of page