top of page

Pantig Worksheets

Kahulugan ng Pantig:

 

Ano ang pantig? Ang pantig ay ay ang bawat bukas ng labi sa pagbigkas ng salita. -ang bawat pantig ay binubuo ng titik o kombinasyon ng mga titik.  Ito ay isang yunit ng pananalita ng tao na kadalasang naririnig bilang isang tunog.  Ito ay tinatawag na syllable sa wikang Ingles. 

For Other Lessons on Pantig, Click Here: Pagpapantig at Anyo ng Pantig