top of page

Pantig Worksheet

Pantig Worksheet

Mag-aral ng pantig. Bilugan ang tamang huling pantig at isulat sa patlang ang ngalan ng hayop sa bukid.

Filipino
Grade 1
Click here to download the FILE
Our digital books are readily available for download for as low as P50!
____
Visit the BOOKSTORE now!
bottom of page