top of page

Pantig at Anyo ng Pantig

Pantig at Anyo ng Pantig

Ang mga sumusunod na bagay ay mga gamit natin sa paaralan. Bigkasin ng malakas ang ngalan ng nasa larawan at isulat ang nawawalang pantig sa patlang. Isulat sa huling hanay ang anyo ng pantig nito.

Filipino
Grade 1
Click here to download the FILE
Our digital books are readily available for download for as low as P50!
____
Visit the BOOKSTORE now!
bottom of page