top of page

Pandiwa Worksheets

Download Pantukoy Worksheets from this page.

All Filipino worksheets are in PDF  format and ready to print.

Pangangaluwa: Ang, Ang Mga, Si, Sina, Ni at Nina

Pangangaluwa: Ang, Ang Mga, Si, Sina, Ni at Nina

Magensayo ng paggamit ng tamang pantukoy gamit ang worksheet na ito.