top of page

Pantukoy: Ang, Ang Mga, Si, Sina, Ni at Nina

Pantukoy: Ang, Ang Mga, Si, Sina, Ni at Nina

Isulat ang ang, ang mga, si, sina ,ni o nina sa patlang.

Click here to download this file.
bottom of page