top of page

Pantukoy Worksheets

Download Pandiwa printable worksheets from this page. 

Pandiwa Worksheet

Pandiwa Worksheet

Isulat ang mga nagaganap na pandiwa na angkop sa larawan.

Pandiwa Worksheet

Pandiwa Worksheet

Isulat ang mga nagaganap na pandiwa na angkop sa larawan.

Pandiwa Worksheet

Pandiwa Worksheet

Isulat ang mga nagaganap na pandiwa na angkop sa larawan.

Pandiwa Worksheet

Pandiwa Worksheet

Isulat ang mga nagaganap na pandiwa na angkop sa larawan.

Pandiwa Worksheet

Pandiwa Worksheet

Isulat ang mga nagaganap na pandiwa na angkop sa larawan.

Pandiwa Worksheet

Pandiwa Worksheet

Isulat ang mga nagaganap na pandiwa na angkop sa larawan.

bottom of page