top of page

Pandiwa Worksheet

Pandiwa Worksheet

Isulat ang mga nagaganap na pandiwa na angkop sa larawan.

Click here to download file: 
bottom of page