top of page

Pantukoy Worksheets

Download Pandiwa printable worksheets from this page. 

Pandiwa Worksheet

Pandiwa Worksheet

Isulat ang mga nagaganap na pandiwa na angkop sa larawan.

Pandiwa Worksheet