top of page

Pagbilang 1 - 5

Bowl of Berries

Multi-level instructions: Bilangin ang mga nasa larawan, isulat ang bilang at itugma ang ngalan nito.

abcbookcover.png

Tags:

Pre-k, Filipino, Math

Subject:

Level:

To download this file, please click here. 

Pagbilang 1 - 5

Check out our Digital

Books here.

Bowl of Berries

Description:

Multi-level instructions: Bilangin ang mga nasa larawan, isulat ang bilang at itugma ang ngalan nito.

abcbookcover.png

Tags:

Pre-k, Filipino, Math

Php 75.00 only

Subject:

Filipino-Math

Level:

Pre-K

To download this file, please click here. 

bottom of page