New This Week

Here are some new worksheets to keep your young learners busy.

Please share our website using your favourite social media platforms to support this site 

so we can continue to provide free worksheets for everyone.

 

Thank you! 

Where Do Tigers Live?

Where Do Tigers Live?

Find on the map where tigers live in Asia.

Word Search - 9 Types of Tigers

Word Search - 9 Types of Tigers

Find the 9 types of tigers in this word search puzzle.

Tiger Cub Coloring Sheet

Tiger Cub Coloring Sheet

Color the tiger cub.

Ordinal Numbers

Ordinal Numbers

Practice writing ordinal numbers.

Pandiwa Worksheets

Pandiwa Worksheets

New pandiwa worksheets for download.

Si or Sina?

Si or Sina?

Si o sina? Gamitin ang tamang pantukoy.

Pang-uri Worksheets

Pang-uri Worksheets

Pang-uri worksheets for Grades 1 and 2.

Ang, Ang Mga, Si, Sina, Ni, Nina

Ang, Ang Mga, Si, Sina, Ni, Nina

Magensayo sa wastong paggamit ng pantukoy.

Pantukoy Printable

Pantukoy Printable

Kahulugan at Halimbawa ng Pang-uri

Pang-uri Printable

Pang-uri Printable

Kahulugan at Halimbawa ng Pang-uri

Pandiwa Kahulugan

Pandiwa Kahulugan

Kahulugan ng Pandiwa

Kayarian ng mga Salita WS

Kayarian ng mga Salita WS

Practice Kayarian ng mga Salita using this Worksheet