top of page

Ang Ating mga Bayani

Matching Type. Itugma ang pangalan ng mga bayani sa kanilang mga larawan.

Matching Type. Itugma ang pangalan ng mga bayani sa kanilang mga larawan.

Click here to download PDF.
Level:

Grade 1, Grade 2, Grade 3

bottom of page