top of page

Araling Panlipunan

Here are some Araling Panlipunan supplementary materials for your Grade 2 students.

By downloading the file you automatically agree to the 

terms and conditions of abakada.ph.

Tumulong sa Iyong Kommunidad

Tumulong sa Iyong Kommunidad

Ilarawan ang mga problema na hinaharap ng iyong kommunidad at iguhit ang mga solusyon sa pangalawang kahon.