Tumulong sa Iyong Kommunidad

Ilarawan ang mga problema na hinaharap ng iyong kommunidad at iguhit ang mga solusyon sa pangalawang kahon.

To download the file, click here:

© 2018 by abakada.ph. Happily and proudly created by Mommy Nikki

  • White Pinterest Icon
  • w-facebook
  • Twitter Clean

SMS: +63(917) 835.25.93     or      email: abakada.ph@icloud.com   

www.abakada.ph

Free downloadable worksheets for

preschoolers, Grade 1 and 2 students.