top of page
Click here for more Filipino Worksheets

This worksheet is ideal for:

PreKinder, Kinder, Grade 1 

Si o Sina Worksheet

Subject: Filipino Reading and Writing

 

 

In this Si o Sina Practice Sheet, young learners are asked to choose between "si" and "sina."

ANG MGA PANTUKOY

Si at Sina

 

Ang "Si" ay ginagamit kung iisang tao lamang ang tinutukoy or pinaguusapan.

 

Halimbawa:

 

Si Cheska (iisa) ay kumakain.

Si nanay ay nagluluto ng pagkain.

 

Ang "Sina"ay ginagamit para sa dalawa or maramihan na simuno or subject.

 

Ex. Sina Robert and Beverly ay nagsimba kaninang umaga.

 

Download here.

bottom of page