top of page

Pandiwa Worksheets

Download Pantukoy Worksheets from this page.

All Filipino worksheets are in PDF  format and ready to print.

Pangangaluwa: Ang, Ang Mga, Si, Sina, Ni at Nina

Pangangaluwa: Ang, Ang Mga, Si, Sina, Ni at Nina

Magensayo ng paggamit ng tamang pantukoy gamit ang worksheet na ito.

Mga Bagay na Makikita sa Paaralan: Ang at Ang Mga

Mga Bagay na Makikita sa Paaralan: Ang at Ang Mga

Maaring gamitin ang worksheet na ito sa pagensayo ng pantukoy.

Ang at Ang Mga (Mga Hayop sa Bukid)

Ang at Ang Mga (Mga Hayop sa Bukid)

Magensayo sa tamang paggamit ng ang at ang mga.

Si at Sina Practice Sheet

Si at Sina Practice Sheet

Piliin ang tamang pantukoy.

Si o Sina?

Si o Sina?

Isulat sa patlang ang tamang sagot.

Pantukoy: Ang, Ang Mga, Si, Sina, Ni at Nina

Pantukoy: Ang, Ang Mga, Si, Sina, Ni at Nina

Isulat ang ang, ang mga, si, sina ,ni o nina sa patlang.

Ang at Ang Mga Worksheet

Ang at Ang Mga Worksheet

Piliin ang tamang sagot: ang at ang mga

Ang at Ang Mga

Ang at Ang Mga

Bilugan ang tamang sagot.

Si at Sina Worksheet

Si at Sina Worksheet

Si o sina? Isulat ang tamang sagot.

bottom of page