top of page

Pagpapantig Worsheet

Subject: Filipino Reading and Writing

Mag-ensayo ng papapantig gamit itong worksheet. 

 ​

Download here.

This worksheet is ideal for:

Grade 1 

bottom of page