top of page

Tukuyin ang Uri ng Pandiwa

Tukuyin ang Uri ng Pandiwa

Bilugan ang mga pandiwa at tukuyin kung ito ay naganap, nagaganap o magaganap.

Click here to download file: 
bottom of page