top of page

Pandiwa: Aspektong Nagaganap

Pandiwa: Aspektong Nagaganap

Isulat ang aspektong nagaganap ng mga salita sa patlang.

Click here to download file: 
bottom of page