top of page

Aspekto ng Pandiwa Worksheet

Aspekto ng Pandiwa Worksheet

Pangkatin ang mga pandiwa ayon sa kanilang aspekto. Isulat sa kahon ang mga salita ayon sa kanilang pangkat.

Click here to download file: 
bottom of page