top of page

Buwan ng Taon

Bowl of Berries

Magensayo sa pagkasunod-sunod ng mga buwan.
Isulat ang mga nawawalang buwan sa kahon.

abcbookcover.png

Tags:

Grade 1, Filipino, araling panlipunan

Subject:

Level:

To download this file, please click here. 

Buwan ng Taon

Check out our Digital

Books here.

Bowl of Berries

Description:

Magensayo sa pagkasunod-sunod ng mga buwan.
Isulat ang mga nawawalang buwan sa kahon.

abcbookcover.png

Tags:

Grade 1, Filipino, araling panlipunan

Php 75.00 only

Subject:

Filipino, Araling Panlipunan

Level:

Grade 1

To download this file, please click here. 

bottom of page