Kayarian ng mga Salita WS

Bowl of Berries

Practice Kayarian ng mga Salita using this Worksheet

abcbookcover.png

Tags:

Filipino, Grade 2

Subject:

Level:

To download this file, please click here.