top of page

Uri ng Pangungusap - Patanong at Padamdam

Pangungusap na Patanong, Pasalaysay at Pautos o Pakiusap, pangungusap na padamdam, padamdam, pananong, patanong, free filipino worksheets, free filipino grade 2 worksheets, grade 2 Filipino, pangungusap, uri ng pangungusap, samutsamot, teacherabiworksheets, pdffiler, mafiadoc, schoolkid

Pangungusap na Patanong – pangungusap na nagtatanong o nag-uusisa. Nagsisimula ito sa malaking titik at nagtatapos sa bantas na tandang pananong (?).

Halimbawa: Sino ang nagregalo kay Anna?
Ano ang natanggap na regalo ni Anna?

Pangungusap na Padamdam – pangungusap na nagsasaad ng matinding damdamin. Nagsisimula ito sa malaking titik at gumagamit ng bantas na tandang padamdam (!).

Halimbawa: Wow! Ang gandang laruan niyan!
Naku! Nasira ang laruan mo!

Click here for FREE practice sheets 

Download and Print This Lesson

bottom of page