top of page

Uri ng Pangungusap - Pasalaysay at Pautos o Pakiusap

Pasalaysay at pautos o pakiusap na pangungusap, pasalaysay, pautos, pangungusap na Patanong, pangungusap na padamdam, padamdam, pananong, patanong, free filipino worksheets, free filipino grade 2 worksheets, grade 2 Filipino, pangungusap, uri ng pangungusap, samutsamot, teacherabiworksheets, pdffiler, mafiadoc, schoolkid

Uri ng Pangungusap
(Pasalaysay at Pautos o Pakiusap)

Pangungusap na Pasalaysay – pangungusap na nagsasalaysay o nagsasabi tungkol sa isang kaisipan. Nagsisimula ito sa malaking titik at nagtatapos sa bantas na tuldok (.) .

Halimbawa: Mahalaga ang gulay sa ating katawan.
Ang magsasaka ang nagtatanim ng gulay.

Pangungusap na Pautos o Pakiusap – pangungusap na nag-uutos o nakikiusap. Nagsisimula ito sa malaking titik at nagtatapos sa bantas na tuldok (.) o tandang pananong (?).

*Ang pangungusap na nag-uutos ay nagtatapos sa bantas
na tuldok (.) dahil ito ay nagsasabi ng dapat gawin.

*Ang pangungusap na nakikiusap ay nagtatapos naman sa
bantas na tandang pananong (?) dahil ito ay gumagamit ng
mga salitang nakikiusap tulad ng puwede ba o maaari ba.

Halimbawa: Kailangan mong ubusin ang iyong kanin at gulay.
Maaari mo bang ubusin ang iyong pagkain?

Click here for FREE practice sheets 

Download and Print This Lesson

bottom of page