top of page

Pantukoy

Kahulugan ng pantukoy at mga halimbawa ng pantukoy.

Ano ang pantukoy?
Ang pantukoy ay ang katagang ginamit sa pagpapakilala sa pangngalan. Ito ay tinatawag na article sa wikang Ingles.


Dalawang Uri ng Pantukoy:
1. Pantukoy na Pambalana
Ito ay tumutukoy sa pangngalang pambalana tulad ng "ang" at "ang mga."
Halimbawa: Ang mga prutas na dala ni Lola ay matamis.

2. Pantukoy na Pantangi
Ito ay tumutukoy sa pangngalang pantangi o tiyak na ngalan.
Ito ay ang si,sina,ni nina kay, kina.

Halimbawa:
Si Luis ay nagtatanim ng halaman.
Handa na ang dami nina Jose at Luis para sa Linggo.

Tandaan: Ang "ang," "si," ni" at "kay" ay ang mga pantukoy na ginamit kung ang tinutukoy nito ay pang-isahan.
Ang "ang mga," "sina," nina" at "kina" ay ang mga pantukoy na ginamit kung ang simuno ay pangmaramihan.

Click here for FREE practice sheets 

Download and Print This Lesson

bottom of page