top of page

Pang-Uri

Alamin ang kahulugan ng pang-uri.

Ano ang pang-uri?
Ang pang-uri ay isang bahagi ng pananalita na nagsasalarawan ng pangngalan o panghalip at ginagawang mas partikular ito. Sa wikang Ingles, tinatawag itong adjective.
Halimbawa:
malaki maganda pulang-pula matamis
Ang pakwan ay matamis at pulang-pula. Malamig ang panahon ngayon.
Ikaw ay maganda.

Click here for FREE practice sheets 

Download and Print This Lesson

bottom of page