top of page

Kayarian ng Mga Salita

Kayarian ng mga salita free worksheets. Aralin ang kayarian ng mga salita  at ang kanilang kahulugan. Alamin and 4 na kayarian ng mga salita. Free Filipino Grade 1 worksheets- pdf download.

Kayarian ng mga Salita

May apat (4) na kayarian ang mga salita.

Payak – mga salitang-ugat lamang, walang panlapi, hindi inuulit, at hindi itinatambal sa ibang salita.

Halimbawa: bayan burol dagat

Maylapi – mga salitang binubuo ng salitang-ugat at isa o higit pang mga panlapi. Ang panlapi ay mga pantig na idinurugtong sa mga salitang-ugat.

Halimbawa: ma + ganda = maganda
pasyal + an = pasyalan

Inuulit – mga salitang may pag-uulit ng isang bahagi o ng buong salita.

Halimbawa: magandang – maganda
malinis – linis

Tambalan - mga salitang binubuo ng dalawang salitang pinagsama para makabuo ng isang bagong salita.

Halimbawa: kapit + bahay = kapitbahay
bahag + hari = bahaghari

Click here for FREE practice sheets 

Download and Print This Lesson

bottom of page