top of page

Kambal Katinig o Klaster

Kambal Katinig free pdf worksheets and lessons. Learn the meaning of  kambal-katinig o klaster. Get your free Filipino worksheets here in abakada.ph.

Klaster o kambal-katinig ang tawag sa dalawang pinagsamang katinig na bumubuo ng isang tunog.
Naririto ang ilang halimbawa ng mga kambal-katinig o klaster:

KAMBAL-KATINIG SALITA
py pyesta
br braso
bl blusa
bw bwelo
by byahe
dr drama
dy dyip
gr grasa

Ang klaster o kambal-katinig ay maaari rin makita sa gitna at hulihan.

Halimbawa ng kambal-katinig sa gitna:

kumpleto eskwelahan sobre

Halimbawa ng kambal-katinig sa hulihan:

kard nars rekord kart

Click here for FREE practice sheets 

Download and Print This Lesson

bottom of page