top of page

Kayarian ng mga Salita

Free Filipino Grade 2 worksheets for students and educators.

Kayarian ng mga Salita Worksheet 4

Kayarian ng mga Salita Worksheet 4

Isulat ang mga salita sa angkop na hanay.

Kayarian ng mga Salita Worksheet 2

Kayarian ng mga Salita Worksheet 2

Pumili sa kahon ng angkop na salitang payak, maylapi, inuulit, o tambalan at isulat sa patlang para mabuo ang pangungusap.

Kayarian ng mga Salita Worksheet 3

Kayarian ng mga Salita Worksheet 3

Isulat sa patlang ang P kung ito ay payak, M kung maylapi, I kung inuulit at T kung ito ay tambalan.

Kayarian ng mga Salita Worksheet 1

Kayarian ng mga Salita Worksheet 1

Kilalanin ang salitang-ugat ng bawat salitang maylapi sa ibaba at isulat sa patlang.

bottom of page