Kayarian ng mga Salita

Free Filipino Grade 2 worksheets for students and educators.

Kayarian ng mga Salita Worksheet 4

Kayarian ng mga Salita Worksheet 4

Isulat ang mga salita sa angkop na hanay.

Kayarian ng mga Salita Worksheet 2

Kayarian ng mga Salita Worksheet 2

Pumili sa kahon ng angkop na salitang payak, maylapi, inuulit, o tambalan at isulat sa patlang para mabuo ang pangungusap.