top of page

Kayarian ng mga Salita

Free Filipino Grade 2 worksheets for students and educators.

Kayarian ng mga Salita Worksheet 4

Kayarian ng mga Salita Worksheet 4

Isulat ang mga salita sa angkop na hanay.