top of page

Kambal Katinig 

Find Kambal Katinig o Klaster Worksheets here. 

Filipino Grade 2 Free Worksheets

Kambal Katinig Worksheet

Kambal Katinig Worksheet

Gamitin ang worksheet na ito upang magsanay sa kambal-katinig.

<