top of page

Mga Hugis Worksheet 2

Mga Hugis Worksheet 2

Itugma ang mga pangalan ng mga hugis. Isulat ang mga letra sa patlang.

To download file, click here: 
bottom of page