Mga Hugis Worksheet 1

Mga Hugis Worksheet 1

Bakasin ang mga hugis at bigkasin ang mga ngalan nito.

To download file, click here: