top of page

Magbilang

Magbilang

Bilangin kung gaano karaming mga tupa, baka, kabayo,
manok, at kambing na mayroon si Max. Isulat ang iyong mga sagot sa mga kahon sa ibaba. Pagkatapos idagdag kung gaano karaming mga hayop ang mayroon siya sa kabuuan.

To download file, click here: 
bottom of page