Filipino Math

We've set up this new page as we transition into this format this year. 

The worksheets on this page are for early learners and those still

learning Filipino terms in Math.

Mga Hugis Worksheet 3

Mga Hugis Worksheet 3

Mga hugis in Filipino and English. Trace the names of the shapes in both languages.

Mga Hugis Worksheet 2

Mga Hugis Worksheet 2

Itugma ang mga pangalan ng mga hugis. Isulat ang mga letra sa patlang.

Filipino Ordinal Numbers

Filipino Ordinal Numbers

In this worksheet, students can practice learning ordinal numbers in Filipino.

Magsulat ng mga Numero sa Salita

Magsulat ng mga Numero sa Salita

Magensayo magsulat ng mga numero sa salita.

Mga Hugis Worksheet 1

Mga Hugis Worksheet 1

Bakasin ang mga hugis at bigkasin ang mga ngalan nito.

Magbilang

Magbilang

Bilangin kung gaano karaming mga tupa, baka, kabayo,
manok, at kambing na mayroon si Max. Isulat ang iyong mga sagot sa mga kahon sa ibaba. Pagkatapos idagdag kung gaano karaming mga hayop ang mayroon siya sa kabuuan.