top of page

For More Filipino Worksheets Click Here.

Titik A

Titik A
Filipino
Pre-K, Kindergarten, Grade 1
Ito ang Titik A. Isulat ang nawawalang titik at bigkasin ang mga salita.
Ang mga bagay na nasa larawan ay nagsisimula sa Titik A, at ito ay isa sa mga patinig.

Click here to download.

Visit our BOOKSTORE

to get our digital workbooks for as low as

P50.00!

Digital Files
bottom of page