top of page

For More Filipino Worksheets Click Here.

Mga Hayop sa Bukid

Mga Hayop sa Bukid
Filipino, Araling Panlipunan
Pre-K, Kindergarten, Grade 1
Alamin ang mga hayop sa bukid at magaral ng patinig gamit ang worksheet na ito.

Click here to download.

Visit our BOOKSTORE

to get our digital workbooks for as low as

P50.00!

Digital Files
bottom of page