top of page

For More Filipino Worksheets Click Here.

Hanapin ang mga Patinig

Hanapin ang mga Patinig
Filipino
Pre-K, Kindergarten, Grade 1
Alin sa mga larawan na ito ang nagsisimula sa patinig? Hanapin ang sampung bagay sa worksheet na ito.

Click here to download.

Visit our BOOKSTORE

to get our digital workbooks for as low as

P50.00!

Digital Files
bottom of page