For More Filipino Worksheets Click Here.

Patinig Worksheet

Patinig Worksheet
Filipino
Pre-K, Kindergarten, Grade 1
Magensayo magsulat ng mga patinig. Ang mga patinig ay:

Aa
Ee
Ii
Oo
Uu

Click here to download.