For More Filipino Worksheets Click Here.

Orihinal na Alpabeto

Orihinal na Alpabeto
Filipino
PreK, Kindergarten, Grade 1
Narito ang lumang alpabeto ng Filipino. Mayroon itong dalawangpu na titik.

Click here to download.

Visit our BOOKSTORE

to get our digital workbooks for as low as

P50.00!

Digital Files